Tisk Email

Představujeme se

    Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace je nejstarší mateřskou školou ve Vysokém Mýtě.

Byla postavena jako mateřská škola závodní – n.p. Karosa a provoz byl zahájen 18.11.1968.

Nyní je zřizovatelem Město Vysoké Mýto.

     Mateřská škola se skládá z hlavní budovy s 6 třídami, dvou pavilónů a hospodářské budovy, kde se nachází jedna třída.

MŠ je umístěna v klidné okrajové části města, uprostřed velké udržované zahrady, která umožňuje sportovní, oddychové vyžití dětí po celý rok. Je vybavena 6 pískovišti, zahradním domkem na úschovu kol, průlezkami, fotbalovým hřištěm, v letních měsících slouží dětem „mlhoviště“.

     V mateřské škole je celkem devět tříd.

   Vnitřní prostory zařízení jsou plně přizpůsobeny k výchově a vzdělávání dětí. Třídy jsou dostatečně prostorné a světlé, součástí třídy je šatna, sociální zařízení a kuchyňka pro přípravu jídla.

     V hospodářské budově se nachází jedna třída, ředitelna, kancelář vedoucí stravování, kuchyň, sklady potravin a úklid. prostředků, prádelna a sociální zařízení.

     Provoz naší mateřské škole začíná v 6,30 a končí v 16,30 hodin.

Charakteristika jednotlivých tříd

Třída č. 1 – ZAJÍČKOVÉ

V naší třídě se zaměřujeme na radostné objevování světa kolem nás. Zpíváme s klavírem a tančíme. Cvičíme ručičky, nožičky i jazýček, aby správně vyslovoval všechny hlásky. Máme rádi pohádky a příběhy a dokážeme je i zahrát s maňásky. Rádi kreslíme a vyrábíme.

Přestože jsme každý jiný, respektujeme se a máme se rádi, protože naše třída není jen moje, nebo tvoje, ale je nás všech.

Učitelky

Samoelová Lenka, DiS.

Tökölyová Jana

 

Třída č. 2 – PUSINKY

Dobré ráno, dobrý den – s úsměvem si užijem!

V naší třídě rádi zpíváme a tančíme, pracujeme s pusinkou /aby pěkně a správně mluvila/, čistíme zoubky a hodně se usmíváme.

Připravujeme děti na to, aby z nich vyrostly laskavé osobnosti, které dokážou pomoci druhým.

Děláme vše pro klidnou atmosféru a učíme se radovat i z maličkostí.

Učitelky

Bc. Anna Bušková, DiS.

Bc. Pavla Fialová, DiS.

Asistent pedagoga

Michaela Gwoždzová, DiS.

Třída č. 3 – BROUČKOVÉ a BERUŠKY

Při výchově a vzdělávání dětí se řídíme TVP /třídní vzdělávací plán/. Snažíme se o rozvoj všech stránek osobnosti dítěte, s respektováním jeho odlišností a individuálních potřeb.

Ve větší míře se zabýváme logopedickou prevencí, zařazujeme širokou nabídku pracovních a výtvarných činností s využitím netradičních materiálů /přírodnin, zpracováváme zbytkové materiály/ a výchově k životnímu prostředí /třídění odpadu apod./.

Velký důraz budeme klást na zlepšení fyzických schopností, pobyt venku a rozvoj celkové aktivity dětí.

Učitelky

Jitka Adolfová, DiS.

Iveta Trnková

Asistent pedagoga

Sokolová Lenka

 

Třída č. 4 – ČMELÁČCI

Jaro, léto, podzim, zima

u Čmeláčků je vždy prima.

V naší třídě smíchu plno,

tanec, hrátky – to je ono.

Zpíváme a malujeme,

ze všeho se radujeme.

Máme se tu všichni rádi

a jsme velcí kamarádi.

Učitelky

Lenka Jiřenová, DiS.

Ing., Bc. Jarmila Neklová

Asistent pedagoga

Jaroslava Bezdíčková

Třída č. 5 – SLUNÍČKA

Třída Sluníčka je jedna z nejprostornějších tříd. Je rozdělena do různých koutků aktivit. Každý den pro děti připravujeme pestrý program. Děti si mohou vyzkoušet činnosti z různých oblastí: pracovní, výtvarné, logické myšlení, grafomotorika, dramatizace, rytmus na doprovodné hudební nástroje atd.. Edukační metody se zaměřují na získávání nových informací a děti se s nimi učí pracovat. Pedagogové využívají i vzdělávací programy na internetu a věnují pozornost i depistáži dětí s logopedickým problémem.

Hlavním cílem pedagogů je vytvořit pohodové klima ve třídě, kde je humor, zpěv a hlavně „zdravé" mravní návyky.

Učitelky

Marie Melšová

Bc. Hana Šeránková

 

Třída č. 6 – KOŤÁTKA

Když vstoupíš do naší třídy

budeš: kamarád

           objevitel

           výjimečný

           důležitý

           respektovaný,

ty budeš ten důvod, proč jsme tu.

Učitelky

Dagmar Koupilová

Jana Zuntová

Asistent pedagoga

Jaromíra Pokorná, DiS.

 

Třída č. 7 – RYBIČKY

My jsme rybičky a je u nás hezky. Jsme tu kluci a holky. Každý z nás je jiný, dělá a umí něco jiného, ale umíme si pomáhat. Nikdo z nás tu není sám. Všude máme své obrázky. Rádi jsme venku na naší zahradě. Máme tam keře a stromy a v nich bunkry, letiště a taky raketu. Máme i kopaliště /to není chyba/ a taky stavíme z klacků a z kamínků a pozorujeme brouky a žížaly a ptáčky.

Máme se u nás prostě fajn a voda a čas tady tak hezky plyne.

Učitelky

Eva Fajfrová, DiS.

Mgr. Barbora Mejdrová

Asistent pedagoga

Michala Mašková

Třída č. 8 - PTÁČATA

Jsme třída ptáčat a stejně jako ptáčci, jsou naše děti štěbetavé, hravé a veselé. Velmi rády malují a tvoří, ale také zpívají, cvičí, hrají hry a sportují. Snažíme se rozvíjet celou jejich osobnost, přistupovat k nim individuálně a vést je k samostatnosti a kamarádství. My dospěláci se radujeme spolu s dětmi, když se nám vše daří a vše si společně užíváme.

Učitelky

Mgr. Martina Sobotová

Bc. Nikola Sokolová, DiS.

Asistent pedagoga

Martina Kopecká

Třída č. 9 – SKŘÍTCI

My skřítkové máme rádi pohyb a čerstvý vzduch, proto trávíme hodně času v přírodě.

U nás panuje prostředí, které nám pomáhá plně rozvinout náš potenciál v duchu myšlenky „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Podporují se naše silné stránky, rozvíjí se kreativita, samostatnost i týmová spolupráce. Cvičíme jógu. Pravidelné cvičení je jednou z cest k dosažení rovnoměrného rozvoje po stránce fyzické i psychické.

Naleznete zde milé a rodinné prostředí.

Bc. Šárka Horáčková

Lenka Němečková, DiS.

 

 
© 2014, Mateřská škola Slunečná - Vysoké Mýto, všechna práva vyhrazena