1 Schválený SVR 2025-2026
2 Schválený rozpočet 2024
3 SVR 2025-2026
4 Navrh rozpočtu na 2024
5 Výroční zpráva o poskytování informací
6 Vnitřní řád školní jídelny
7 Školní řád MŠ
8 Školní vzdělávací program
9 Směrnice o úplatě za vzdělávání
© 2014, Mateřská škola Slunečná - Vysoké Mýto, všechna práva vyhrazena